Szukasz listy wszystkich Urzędów Skarbowych w Polsce, w formie gotowego do użycia pliku do zastosowania w aplikacji (SQL), arkuszu kalkulacyjnym (XLS) lub dowolnym projekcie (XML, CSV)?
Niniejsza baza zawiera 400 polskich Urzędów Skarbowych wraz z numerami rachunków bankowych. Każdy rekord (wiersz) wygląda następująco:

nazwa urzędu, miasto, kod pocztowy, adres, nr rachunku CIT, nr rachunku VAT, nr rachunku PIT, nr rachunku in.d.

Plik z listą urzędów jest dostępny w czterech formatach: Pobieranie - wybierz format pliku z bazą urzędów:

Typy rachunków bankowych urzędów skarbowych

CIT (Corporate Income Tax) - podatek dochodowy od osób prawnych. Właściwy dla deklaracji: CIT-10R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R.

PIT (Personal Income Tax) - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4R, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PPL, PIT-7, PIT-8AR, PPD, PPE, PPW, PT.

VAT (Value Added Tax) - podatek od towarów i usług. Właściwy dla deklaracji: GL, POG-3, POG-3A, POG-3C, POG-3D, POG-R, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-7D2, VAT-8, VAT-9, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAI, VAT-T, VAT-Z, VAT-In, VU1, VU2.

in.d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Właściwy dla deklaracji: DJB, GK, GKP, OIKS, KP, NBP, OPR, PCC, PCC-2, PCC-3, SD, SD-2, WZP, WZP-1K, WZP-1M, WZP-1R, WZS, WZS-1K, WZS-1M, WZS-1R, WZD, ZPZ.